درباره ما

۱ـ اولين مجموعه که اقدام به تهيه شناسنامه فني بدون تخريب در دو شاخه ابعادي و متالورژيکي نموده است.

 

۲ـ تمامي فعاليتها بدون تخريب انجام مي گيرد:

  • قطعه قابليت سرويس دهي خود را حفظ مي نمايد ( منظور Nondestructive نيست)
  • در تمامي تستها اعم از تعيين جنس، متالوگرافي، شناسايي پوشش و … عدم تخریب رعایت خواهد شد

۳- داراي تجربه چندين هزار قطعه اي:

  • تاثير بر کيفيت
  • تاثير بر سرعت اجراي پروژه

۴ـ گارانتي خدمات فني ارائه شده و ضمانت ساخت سالم قطعات

  • گارانتی در قالب ضمانت نامه بانکی یا انباشت درصدی از مبلغ قرارداد شامل خدمات فنی انجام شده، قیمت ساخت داخل قطعه و جبران زیان وارده احتمالی

خط مشی پارت ریتک در تأمین نیروی انسانی

شرکت پارت ریتک از بدو تأسیس همواره سعی داشته است با تکیه بر نظرات “مدیریت انسان محور” محیطی دوستانه، اخلاق مدار و مشتاق به اجرای اهداف مشترک را ایجاد نماید و در جهت تحقق این خواسته، تمایل بر آن بوده است که استخدام نیروهای جدید در چارچوب از قبل تعیین شده ای صورت گیرد. آنچه از نظر هیأت مدیره برای استخدام نیروهای جدید ضروری است و تمایل به ابقاء نیروهای قدیم را در پی خواهد داشت به شرح زیر است:

  • تخصص و مهارت در اجرای امور محوله و سعی در ارتقاء مستمر توانمندی ها
  • رعایت امانت و تعهد به سعی در ارتقاء جایگاه شرکت
  • رغبت و اشتیاق برای تحقق اهداف سازمانی
  • انعطاف پذیری در گروه کاری و سعی در بالا بردن روحیه تلاش همگانی